TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC TUỆ TĨNH HÀ NỘI

Số 8 Đường Trần Phú - Phường Mộ Lao - Thành Phố Hà Nội

Hotline: 0242.2111.698 - 0965.785.999

NHẬP HỌC ONLINE 2021

(Ghi đầy đủ thông tin chính xác để nhà trường gửi giấy báo.)

Lớp 10

Lớp 11

Lớp 12

XÁC NHẬN NHẬP HỌC

Họ và tên*

Ngày/tháng/năm sinh*

Điện thoại*

Địa chỉ*

Ngành đăng ký*

Họ và tên Bố (Mẹ)*

Số ĐT bố (mẹ)*

Điểm TB học bạ

Upload ảnh sao kê chuyển khoản thành công*

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC TUỆ TĨNH HÀ NỘI

Địa chỉ: Số 8 Đường Trần Phú - Phường Mộ Lao - Thành Phố Hà Nội
Hotline: 0242.2111.698 - 0965.785.999
Website: http://www.caodangduoc.edu.vn/